Świadczenie usług

Autor: Legal Geek

Jeśli w ramach swojego serwisu świadczysz usługi pamiętaj, żeby dokumentację serwisu odpowiednio do tego dostosować, w przypadku usług odpłatnych m.in.:

  • poinformuj konsumenta o obowiązku zapłacenia przez niego poniesionych przez Ciebie uzasadnionych kosztów, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(Pamiętaj! Świadczenie usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy powinno nastąpić po uzyskaniu właściwego żądania konsumenta. Jeśli nie otrzymasz takiego żądania, a spełnisz świadczenie, konsument nie będzie zobowiązany do zapłacenia za nie).

Potrzebujesz indywidualnego regulaminu?

Mamy dla Ciebie 10% rabatu na usługi Legal Geek

W przypadku wszystkich usług, zarówno płatnych jak i darmowych (np. konto użytkownika w sklepie), powinieneś spełnić wymogi wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określić regulamin świadczenia tych usług, w którym zawrzesz m.in.:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
    • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujesz,
    • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

Treści zostały opracowane na zlecenie Blue Media S.A. przez Legal Geek. Legal Geek jest nowoczesną firmą prawniczą, której usługi dedykowane są dla e-commerce, startupów oraz sektorów FinTech i ICT.